آموزش get class vars در PHP


آموزش کار با تابع ()get_class_vars در PHP

تابع ()get_class_vars درPHP ، propertyهای مربوط به کلاسی که به عنوان پارامتر ارسال شده ،بازیابی می کند .

دستور استفاده از تابع ()get_class_vars در PHP

get_class_vars ( $class_name );

شرح کاربرد تابع ()get_class_vars در PHP

تابع حاضر property ها یا متغیرهای عضو کلاسی که به عنوان پارامتر ارائه شده را بازیابی می کند. خروجی این تابع یک آرایه ی متناظر (associative) است که property های پیش فرض کلاس با سطح دسترسی public را دربردارد.

پارامترهای ارسالی به تابع ()get_class_vars در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1 class_name(پارامتر الزامی)
اسم کلاسی که متغیرها و property های عضو آن واکشی می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *