آموزش gregoriantojd در PHP


آموزش کار با تابع ()gregoriantojd در PHP

تابع ()gregoriantojd در PHP تاریخ وارده را به تعداد روزهای گذشته از آغاز تقویم میلادی را در خروجی نمایش می دهد .

دستور استفاده از تابع ()gregoriantojd در PHP

gregoriantojd ( $month, $day, $year );

شرح کاربرد تابع ()gregoriantojd در PHP

تابع ()gregoriantojd در PHP یک تاریخ میلادی را به تعداد روزهای گذشته از آغاز تقویم جولیانی برمی گرداند. بازه ی زمانی مجاز تقویم مسیحی 4714 قبل از میلاد تا 9999 پس از میلاد است.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 month(پارامتر الزامی)
مقدار ماه به صورت عدد صحیح از 1 (ژانویه) تا 12(دسامبر).

2 day(پارامتر الزامی)
مقدار روز به صورت عدد صحیح از 1 تا 31 که به تابع پاس داده می شود.

3 year(پارامتر الزامی)
مقدار سال به صورت عدد صحیح در بازه ی -4714 تا 9999 که به عنوان آرگومان به تابع ارسال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *