آموزش is a در PHP


آموزش کار با تابع ()is_a در PHP

تابع ()is_a در PHP بررسی می کند آیا آبجکت ارائه شده به عنوان آرگومان یک نمونه از کلاس مورد اشاره می باشد و یا این کلاس مورد اشاره از جمله کلاس هایی است که آبجکت از آن ارث بری داشته یا خیر.

دستور استفاده از تابع ()is_a در PHP

is_a ( $object, $class_name )

شرح کاربرد تابع ()is_a در PHP

تابع حاضر بررسی می کند آیا آبجکت ارائه شده به عنوان آرگومان یک نمونه از کلاس مورد اشاره می باشد و یا این کلاس مورد اشاره از جمله کلاس هایی است که آبجکت از آن ارث بری داشته یا خیر.

پارامترهای ارسالی به تابع ()is_a در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 object(پارامتر الزامی)
اسم آبجکتی که سعی می شود اسم کلاس پدر آن شناسایی شود.

2 class(پارامتر الزامی)
اسم کلاسی که بررسی می شود آیا یکی از کلاس های پدر آبجکت مورد نظر محسوب می شود یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *