آموزش jdtofrench در PHP


آموزش کار با تابع ()jdtofrench در PHP

تابع ()jdtofrench در PHP روزهای سپری شده از تاریخ اول جولی را محاسبه می کند.

دستور استفاده از تابع ()jdtofrench در PHP

jdtofrench ( $juliandaycount );

شرح کاربرد تابع ()jdtofrench در PHP

تابع ()jdtofrench در PHP تعداد روزهای سپری شده از تاریخ اول تقویم جولی را به تقویم جمهوری فرانسه تبدیل می کند. تابعی که عملکردی متضاد دارد، FrenchToJD می باشد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 juliandaycount(پارامتر الزامی)
شماره ی روز جولی که به صورت یک عدد صحیح به عنوان آرگومان به تابع ارسال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *