آموزش jewishtojd در PHP


آموزش کار با تابع ()jewishtojd در PHP

تابع ()jewishtojd در PHP تاریخ عبری را به با گاه شمار جولی مطابقت می دهد و در خروجی نمایش می دهد .

دستور استفاده از تابع ()jewishtojd در PHP

int jewishtojd ( $month, $day, $year );

شرح کاربرد تابع ()jewishtojd در PHP

تابع ()jewishtojd در PHP یک تاریخ از تقویم یهودی را به گاه شماری روزهای جولی یا تعداد روزهای سپری شده از اول تاریخ تقویم جولی برگردانده و آن را در خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()jdtounix در PHP

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 month(پارامتر الزامی)
شماره ی ماه به یک صورت عدد صحیح از 1 تا 13

2 day(پارامتر الزامی)
شماره ی یک روز از ماه در قالب عدد صحیح بین بازه ی 1 تا 30

3 year(پارامتر الزامی)
مقدار سال به صورت یک عدد صحیح بین بازه ی 1 تا 9999

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *