آموزش juliantojd در PHP


آموزش کار با تابع ()juliantojd در PHP

تابع ()juliantojd در PHP از تقویم میلادی به تعداد روزهای سپری شده در تقویم جولی را محاسبه می کند .

دستور استفاده از تابع ()juliantojd در PHP

juliantojd ( $month, $day, $year );

شرح کاربرد تابع ()juliantojd در PHP

تابع ()juliantojd در PHP یک تاریخ از تقویم جولی را به تعداد روزهای سپری شده از اول تاریخ تقویم جولی (شمارش روزهای جولی) تبدیل کرده و آن را در خروجی برمی گرداند. بازه ی زمانی مجاز برای تقویم جولی 4713 قبل از میلاد مسیح تا 9999 پس از میلاد می باشد.

پارامترهای ارسالی به تابع ()juliantojd در PHP

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 month(الزامی)
شماره ی ماه در قالب یک مقدار عدد صحیح بین بازه ی 1 تا 13

2 day(الزامی)
شماره ی روز به عنوان یک مقدار عدد صحیح بین بازه ی 1 تا 31

3 year(الزامی)
مقدار سال به صورت عدد صحیح بین بازه ی -4713 و 9999

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *