آموزش key در PHP


آموزش کار با تابع ()key در PHP

تابع ()key در PHP در آرایه المان کلیدی را می یابد .

دستور استفاده از تابع ()key در PHP

key ( $array );

شرح کاربرد تابع ()key در PHP

تابع ()key در PHP همان طور که از اسم آن پیدا است، کلید المان عضو در آرایه را از محل اشاره گر داخلی جاری (مکان قرارگیری جاری اشاره گر) برمی گرداند.

به عبارت دیگر این تابع مقادیر آرایه را گرفته و آن ها را در متغیرهایی با همان اسم یا اندیس (شماره ی مکان قرارگیری) قرار می دهد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ای که به عنوان آرگومان به تابع فرستاده شده و کلید المان مورد نظر از آن بازیابی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *