آموزش natcasesort در PHP


آموزش کار با تابع ()natcasesort در PHP

تابع ()natcasesort در PHP برای مرتب سازی المان های آرایه با یک الگوریتم مرتب سازی ویژه به نام Natural Order را پیاده سازی می کند .

دستور استفاده از تابع ()natcasesort در PHP

natcasesort ( $array );

شرح کاربرد تابع ()natcasesort در PHP

تابع ()natcasesort در PHP برای مرتب سازی المان های آرایه، یک الگوریتم مرتب سازی ویژه به نام natural order را پیاده سازی می کند که طی آن رشته های متشکل از حرف و عدد طوری مرتب می شوند که رابطه ی بین جفت مقدار و کلید متناظر اصلی آن حفظ شود. در این الگوریتم، رشته های alphanumeric گونه ای مرتب سازی می شود که گویی بجای کامپیوتر یک انسان آن را مرتب سازی می کند و رابطه ی مقدار و کلید مربوطه اصلی را حفظ می نماید.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
یک متغیر از جنس آرایه که قرار است المان های عضو آن بر اساس الگوریتم natural ordering مرتب سازی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *