آموزش property exists در PHP


آموزش کار با تابع ()property_exists در PHP

تابع ()property_exists در PHP به بررسی وجود پراپرتی در آرگومان مورد نظر می پردازد .

دستور استفاده از تابع ()property_exists در PHP

property_exists ( $object, $property );

شرح کاربرد تابع ()property_exists در PHP

تابع ()property_exists در PHP بررسی می کند آیا متغیر یا property ارائه شده (پاس داده شده در قالب آرگومان $property) در بدنه ی کلاس مورد اشاره (پارامتر $object) وجود داشته یا در محدوده ی دسترسی فعلی هست یا خیر.

پارامترهای ارسالی به تابع ()property_exists در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 object(پارامتر الزامی)
آبجکت ارائه شده که property مورد نظر در آن جستجو می شود.

2 property(پارامتر الزامی)
اسم پارامتری که وجود یا عدم وجود آن در بدنه ی آبجکت بررسی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *