طلایه داران هوش تجاری دنیا از منظر گارتنر – ۲۰۱۷ | مهندسی داده

طلایه داران هوش تجاری دنیا از منظر گارتنر – ۲۰۱۷ سید مجتبی بنائی ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ ابزارهای هوش تجاری, مقایسه و انتخاب یک نظر 726 مشاهده گزارش سالیانه شرکت گارتنر در طبقه …

ادامه مطلب

نگاهی به روند رشد بسترهای پردازشی کلان داده | مهندسی داده

نگاهی به روند رشد بسترهای پردازشی کلان داده سید مجتبی بنائی ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ابزار و کتابخانه ها, معماری های اطلاعاتی, مقایسه و انتخاب نظر بدهید 557 مشاهده از سال ۲۰۰۴ که …

ادامه مطلب

سمینار آشنایی با مسایل پردازش زبان طبیعی توسط یادگیری ژرف | مهندسی داده

سمینار آشنایی با مسایل پردازش زبان طبیعی توسط یادگیری ژرف سید مجتبی بنائی ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ کنفرانس ها و کارگاه ها نظر بدهید 400 مشاهده ارائه‌ها: – بکارگیری یادگیری چند وظیفه ای …

ادامه مطلب

کارگاه مسائل معکوس و داده های بزرگ در علوم مالی | مهندسی داده

کارگاه مسائل معکوس و داده های بزرگ در علوم مالی صالح نیا ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ کنفرانس ها و کارگاه ها نظر بدهید 362 مشاهده دانشکده علوم ریاضی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری …

ادامه مطلب