(هدف ۳) آماده‌سازی محل استقرار و تبدیل بانک‌های اطلاعاتیِ عملیاتی – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

هنگامی‌که باید فراورده‌ی نرم‌افزاری خود را جایگزین یک سیستم موجود نمایید، انتقال نرم و تدریجی سیستمِ جدید، کار بسیار پیچیده‌ای است. داده‌های فعلی سیستم موجود را باید انتقال داد و حتی …

ادامه مطلب

(هدف ۲) آموزش کاربران و نگهدارندگان سیستم به‌منظور نیل به قابلیت خوداتکایی – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در طی فاز انتقال باید اطمینان یابیم که همه‌ی کاربران، نیروهای عملیاتی، و نیز تیم نگهداری، آموزش‌های لازم و مناسبی را برای بکارگیری سیستم گذرانده باشند. این آموزش‌ها فرصتی نیز برای آزمودنِ …

ادامه مطلب

(هدف ۲) توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی کامل – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

کلیدی‌ترین هدف فاز ساخت، توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی نرم‌افزاری کامل است به گونه‌ای که فراورده‌ی حاصل آماده‌ی انتقال به محیط کابران باشد. به منظور تحقق این هدف، اقدامات زیر می‌تواند انجام شود: …

ادامه مطلب

(هدف ۴) بازبینی چارچوب فرایندِ توسعه‌ و آماده‌سازی محیط – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در طول فازِ استارتاپ، فرایندِ مناسبِ پروژه و جزئیات پراکتیس‌های مورد استفاده‌ی تیم را تعریف و مستند می‌نماییم. در این فاز ابزارهای مورد نیاز، خروجی‌ها و دستاوردهای مطلوب، و ملاحظاتی از …

ادامه مطلب

(هدف ۳) تسکینِ ریسک‌های عمده و بهبودِ برنامه‌ی زمانی و تخمینِ هزینه‌ها – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در طول فاز معماری، عمدتاً با ریسک‌های فنی، ریسک‌های مرتبط با جلبِ توافق روی نیارمندی‌های سیستم، و نیز ریسک‌های مرتبط با راه‌اندازی و آماده‌سازی بستر و محیط تولید روبرو هستیم که باید …

ادامه مطلب

(هدف ۱) درک جزئیات بیشتری از نیازمندی‌ها – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در انتهای فاز قبل، یعنی فازِ استارتاپ، باید یک چشم‌انداز خوب از پروژه و نیز توصیف جزئیات مربوط به حدود ۲۰ درصد از مواردِ کاربردِ سیستم (نیازمندی‌های کارکردی)، به‌دست آمده باشد. البته، برای …

ادامه مطلب

(هدف ۵) تصمیم‌گیری درباره‌ی مشخصه‌های فرایند و ابزارهای مورد نیاز – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

داشتن یک دیدگاهِ مشترک میان همه‌ی افراد تیم در رابطه با چگونگیِ طراحی و توسعه‌ی نرم‌افزار، یعنی فرایندِ توسعه‌ی نرم‌افزار (Development Process)، بسیار مهم است. باید دقت داشته باشید که …

ادامه مطلب

(هدف ۴) کسب اطلاعات بیشتری در رابطه با هزینه‌ها، زمانبندی، و ریسک‌های پروژه – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

فهمیدن اینکه چه چیزی را باید بسازیم، مهّم است، امّا تعیین چگونگی و میزانِ هزینه‌ی مورد نیاز برای ایجادِ آن نیز بسیار مهم و سرنوشت‌ساز می‌باشد. برای اینکه مشخص نماییم …

ادامه مطلب

(هدف ۳) شناسایی حداقلْ یک راهکارِ امکان‌پذیر – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

از آنجایی که یکی از مهم‌ترین اهداف فازِ استارتاپ، اثباتِ منطقی‌بودن ادامه‌ی پروژه می‌باشد، لازم است که حداقل، یک معماری بالقوه در اختیار داشته باشیم که بتوان به وسیله‌ی آن …

ادامه مطلب

(هدف ۲) شناسایی کارکِردها و وظیفه‌مندی‌های کلیدی سیستم – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

دومین هدفِ فازِ استارتاپ مربوط به شناسایی وظیفه‌مندی‌ها و کارکِردهای سیستم می‌باشد. این کار در حینِ شناسایی مواردِکاربرد (Use Case) انجام می‌شود. تشخیص مواردِ کاربردِ ضروری و یا آن‌هایی که …

ادامه مطلب