دریاچه داده به عنوان بستر حکمرانی داده در سازمان | مهندسی داده

دریاچه داده به عنوان بستر حکمرانی داده در سازمان سید مجتبی بنائی ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ چارچوب های پردازش کلان داده, مفاهیم پایه نظر بدهید 260 مشاهده مقدمه در سه دهه اخیر که …

ادامه مطلب