data pump و RAC

یوسف زاده آذر 22, 1394آبان 28, 1396 در محیط RAC، این امکان وجود دارد تا از چند instance برای اجرای data pump بهره گرفته شود. برای این کار باید شرایط …

ادامه مطلب