پایگاه داده اوراکل و تفاوتهای Oracle Active Data Guard VS Oracle Golden Gate

چه فرقی بین اوراکل اکتیو دیتاگارد و اوراکل گلدن گیت وجود دارد؟ یکی از مباحثی که مدیران پایگاه داده هنگام انتخاب سناریو های حداکثر پایداری با آن مواجه می شوند، …

ادامه مطلب

پایگاه داده اوراکل و معرفی Partitioning در آن

امروزه سازمان ها از بانک های اطلاعاتی استفاده می کنند که اندازه آنها معمولاً خیلی بزرگ بوده و به چندین گیگابایت می رسند. اینگونه بانک های اطلاعاتی را بانک های اطلاعاتی خیلی …

ادامه مطلب