(هدف ۴) بازبینی چارچوب فرایندِ توسعه‌ و آماده‌سازی محیط – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در طول فازِ استارتاپ، فرایندِ مناسبِ پروژه و جزئیات پراکتیس‌های مورد استفاده‌ی تیم را تعریف و مستند می‌نماییم. در این فاز ابزارهای مورد نیاز، خروجی‌ها و دستاوردهای مطلوب، و ملاحظاتی از …

ادامه مطلب

(هدف ۳) تسکینِ ریسک‌های عمده و بهبودِ برنامه‌ی زمانی و تخمینِ هزینه‌ها – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در طول فاز معماری، عمدتاً با ریسک‌های فنی، ریسک‌های مرتبط با جلبِ توافق روی نیارمندی‌های سیستم، و نیز ریسک‌های مرتبط با راه‌اندازی و آماده‌سازی بستر و محیط تولید روبرو هستیم که باید …

ادامه مطلب

(هدف ۱) درک جزئیات بیشتری از نیازمندی‌ها – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در انتهای فاز قبل، یعنی فازِ استارتاپ، باید یک چشم‌انداز خوب از پروژه و نیز توصیف جزئیات مربوط به حدود ۲۰ درصد از مواردِ کاربردِ سیستم (نیازمندی‌های کارکردی)، به‌دست آمده باشد. البته، برای …

ادامه مطلب