کدامیک بهتر است؟ WordPress.com یا WordPress.org | وردپرس را با ما بیاموزید.

کدامیک بهتر است؟ WordPress.com یا WordPress.org می‌دانستید WordPress.com و WordPress.org دو پلت‌فرم جداگانه هستند؟ ممکن است مبتدیان در انتخاب پلت‌فرم مناسب اشتباه کنند. در این مقاله پلت‌فرمهای WordPress.com و WordPress.org …

ادامه مطلب