(هدف ۵) تصمیم‌گیری درباره‌ی مشخصه‌های فرایند و ابزارهای مورد نیاز – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

داشتن یک دیدگاهِ مشترک میان همه‌ی افراد تیم در رابطه با چگونگیِ طراحی و توسعه‌ی نرم‌افزار، یعنی فرایندِ توسعه‌ی نرم‌افزار (Development Process)، بسیار مهم است. باید دقت داشته باشید که …

ادامه مطلب

(هدف ۴) کسب اطلاعات بیشتری در رابطه با هزینه‌ها، زمانبندی، و ریسک‌های پروژه – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

فهمیدن اینکه چه چیزی را باید بسازیم، مهّم است، امّا تعیین چگونگی و میزانِ هزینه‌ی مورد نیاز برای ایجادِ آن نیز بسیار مهم و سرنوشت‌ساز می‌باشد. برای اینکه مشخص نماییم …

ادامه مطلب

(هدف ۳) شناسایی حداقلْ یک راهکارِ امکان‌پذیر – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

از آنجایی که یکی از مهم‌ترین اهداف فازِ استارتاپ، اثباتِ منطقی‌بودن ادامه‌ی پروژه می‌باشد، لازم است که حداقل، یک معماری بالقوه در اختیار داشته باشیم که بتوان به وسیله‌ی آن …

ادامه مطلب

(هدف ۲) شناسایی کارکِردها و وظیفه‌مندی‌های کلیدی سیستم – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

دومین هدفِ فازِ استارتاپ مربوط به شناسایی وظیفه‌مندی‌ها و کارکِردهای سیستم می‌باشد. این کار در حینِ شناسایی مواردِکاربرد (Use Case) انجام می‌شود. تشخیص مواردِ کاربردِ ضروری و یا آن‌هایی که …

ادامه مطلب