واژه‌نامه – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند واژه‌نامه (glossary) دربرگیرنده‌ی تعریف واژه‌ها، اصطلاحات، و مفاهیم خاص دامنه‌ی پروژه‌ی طراحی و توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری است. علاوه بر اصطلاحات و مفاهیم دامنه‌ی مسأله، اصلاحات و واژه‌هایی که ممکن است برای …

ادامه مطلب

فهرست مخاطرات – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند فهرست مخاطرات (Risk List) دربرگیرنده‌ی مخاطرات (ریسک‌های) شناسایی‌شده به وسیله‌ی تیم مجری پروژه (و یا سایر ذینفعان) در پروژه‌ی طراحی و توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری است. کلیه‌ی برنامه‌ریزی‌های پروژه‌ بر اساس …

ادامه مطلب

سند معماری نرم‌افزار – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

1 سند معماری نرم‌افزار به منظور توصیف معماری یک سیستم نرم‌افزاری تهیه می‌شود. در این سند، شیوه‌ها، الگوها، و مکانیزم‌های مورد استفاده در شکل‌دهی راهکار، انتخاب‌های کلیدی، محدودیت‌ها، و کلیه‌ی ملاحظات کلیدی، …

ادامه مطلب

طرح پذیرش محصول – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند طرح پذیرش محصول دربرگیرنده‌ی چگونگی ارزیابی دستاوردهای تحویلی پروژه توسط مشتری (و به طور کلی، ذینفعان پروژه) در مقابل یکسری معیارها و شرایط پذیرش (Acceptance Criteria) از پیش‌ تعریف‌شده، است. در این سند، …

ادامه مطلب

طرح/برنامه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

هدف اصلی سند «طرح/برنامه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار» یا طرح زمانبندی پروژه، این است که متدولوژی و چارچوب اجرای پروژه را با بیان مجموعه‌ی فعالیت‌های مورد نیاز برای طراحی و توسعه‌ی سیستم نرم‌افزاری در قالب فازها (phases) و تکرارها (iterations) …

ادامه مطلب

طرح توجیهی پروژه – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند طرح توجیهی پروژه (Business Case) با هدف ارزیابی و تحلیل سود و زیان ارایه‌ی راهکاری سیستم نرم‌افزاری تهیه و تدوین می‌شود. در این سند مسائلی نظیر پیش‌بینی‌های مالی و اثرگذاری راهکار (محصول) پروژه …

ادامه مطلب

سند چشم‌انداز (Vision) – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند چشم‌انداز (Vision) به منظور توصیف اهدافِ مجموعه‌ی فعالیت‌های توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری از منظر ذینفعان آن  تهیه می‌شود. در این سند، چرایی‌ها (ضرورت‌ها) و چیستی‌های مرتبط با پروژه، و نیز …

ادامه مطلب