واژه‌نامه – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند واژه‌نامه (glossary) دربرگیرنده‌ی تعریف واژه‌ها، اصطلاحات، و مفاهیم خاص دامنه‌ی پروژه‌ی طراحی و توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری است. علاوه بر اصطلاحات و مفاهیم دامنه‌ی مسأله، اصلاحات و واژه‌هایی که ممکن است برای …

ادامه مطلب

فهرست مخاطرات – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند فهرست مخاطرات (Risk List) دربرگیرنده‌ی مخاطرات (ریسک‌های) شناسایی‌شده به وسیله‌ی تیم مجری پروژه (و یا سایر ذینفعان) در پروژه‌ی طراحی و توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری است. کلیه‌ی برنامه‌ریزی‌های پروژه‌ بر اساس …

ادامه مطلب

سند معماری نرم‌افزار – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

1 سند معماری نرم‌افزار به منظور توصیف معماری یک سیستم نرم‌افزاری تهیه می‌شود. در این سند، شیوه‌ها، الگوها، و مکانیزم‌های مورد استفاده در شکل‌دهی راهکار، انتخاب‌های کلیدی، محدودیت‌ها، و کلیه‌ی ملاحظات کلیدی، …

ادامه مطلب

طرح پذیرش محصول – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند طرح پذیرش محصول دربرگیرنده‌ی چگونگی ارزیابی دستاوردهای تحویلی پروژه توسط مشتری (و به طور کلی، ذینفعان پروژه) در مقابل یکسری معیارها و شرایط پذیرش (Acceptance Criteria) از پیش‌ تعریف‌شده، است. در این سند، …

ادامه مطلب

طرح/برنامه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

هدف اصلی سند «طرح/برنامه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار» یا طرح زمانبندی پروژه، این است که متدولوژی و چارچوب اجرای پروژه را با بیان مجموعه‌ی فعالیت‌های مورد نیاز برای طراحی و توسعه‌ی سیستم نرم‌افزاری در قالب فازها (phases) و تکرارها (iterations) …

ادامه مطلب

طرح توجیهی پروژه – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند طرح توجیهی پروژه (Business Case) با هدف ارزیابی و تحلیل سود و زیان ارایه‌ی راهکاری سیستم نرم‌افزاری تهیه و تدوین می‌شود. در این سند مسائلی نظیر پیش‌بینی‌های مالی و اثرگذاری راهکار (محصول) پروژه …

ادامه مطلب

سند چشم‌انداز (Vision) – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند چشم‌انداز (Vision) به منظور توصیف اهدافِ مجموعه‌ی فعالیت‌های توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری از منظر ذینفعان آن  تهیه می‌شود. در این سند، چرایی‌ها (ضرورت‌ها) و چیستی‌های مرتبط با پروژه، و نیز …

ادامه مطلب

(هدف ۶) بهره‌گیری از درس‌ها و تجربه‌های کسب‌شده برای بهبود کارایی پروژه‌های آینده – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

به‌طور کلی، توصیه می‌شود که در پایان هر پروژه، زمانی را به تحلیل و مستندسازی آنچه گذشت، دستاوردها، نقاط ضعف و قوت، راه‌کارها، ریسک‌ها (مخاطرات) و چگونگی تسکین‌شان، و به …

ادامه مطلب

(هدف ۵) به‌دست آوردن توافق همه‌ی ذینفعان نسبت به اینکه استقرار کامل شده است – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

آزمونِ پذیرشِ فراورده، آخرین عملِ آزمودن سیستم، پیش از استقرار نهایی سیستم نرم‌افزاری است. هدف این آزمون، تأیید آمادگی نرم‌افزار برای عملیاتی‌شدن و انجام وظیفه‌مندی‌ها (کارکردها) است. سه استراتژی مرسوم …

ادامه مطلب

(هدف ۴) آماده‌سازی برای روانه‌کردن فراورده (بسته‌بندی، فرآوری، و معرفی به بازار) – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

با وجودی‌که این هدف عمدتاً در شرکت‌هایی که تولیداتشان را وارد بازار می‌نمایند، مصداق دارد، برخی اقدامات مرتبط با این هدف می‌تواند در پروژه‌های که باید فراورده‌ی نرم‌افزاری برای تعداد …

ادامه مطلب