مهندسی نرم افزار

نمایش همه

اطلاعات عمومی

نمایش همه

طنز؛ نگارخانه کانسپچوال آرت به وسعت یک شهر

شهاب پاک‌نگر در ضمیمه طنز روزنامه قانون نوشت: چهاردهم مهر،«روز تهران» نامگذاری شده است. البته از این نامگذاری خیلی‌ها مثل من و شما و رییس شورای شهر تهران، خبر نداشتند …