استفاده از tablespace پیش فرض در زمان ساخت PDB در پایگاه‌ داده اوراکل ۱۲C 

در هر دو نگارش ۱۲.۱ و ۱۲.۲ پایگاه‌ داده اوراکل این امکان وجود دارد که برای PDB جدید که از روی Seed ایجاد می‌شود، یک Tablespace جدید ساخته و آن را به …

ادامه مطلب