کارگزینی و حضور و غیاب در سیستم های برنامه ریزی منابع (ERP)

همانطور که در مقالات پیشین اشاره شد ERP سیستمی جامعی است که سعی در یکپارچه سازی همه وظایف و بخشهای موجود دریک سازمان با استفاده از یک سیستم کامپیوتری واحد …

ادامه مطلب