(هدف ۴) آماده‌سازی برای روانه‌کردن فراورده (بسته‌بندی، فرآوری، و معرفی به بازار) – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

با وجودی‌که این هدف عمدتاً در شرکت‌هایی که تولیداتشان را وارد بازار می‌نمایند، مصداق دارد، برخی اقدامات مرتبط با این هدف می‌تواند در پروژه‌های که باید فراورده‌ی نرم‌افزاری برای تعداد …

ادامه مطلب

(هدف ۳) آماده‌سازی محل استقرار و تبدیل بانک‌های اطلاعاتیِ عملیاتی – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

هنگامی‌که باید فراورده‌ی نرم‌افزاری خود را جایگزین یک سیستم موجود نمایید، انتقال نرم و تدریجی سیستمِ جدید، کار بسیار پیچیده‌ای است. داده‌های فعلی سیستم موجود را باید انتقال داد و حتی …

ادامه مطلب

(هدف ۲) آموزش کاربران و نگهدارندگان سیستم به‌منظور نیل به قابلیت خوداتکایی – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در طی فاز انتقال باید اطمینان یابیم که همه‌ی کاربران، نیروهای عملیاتی، و نیز تیم نگهداری، آموزش‌های لازم و مناسبی را برای بکارگیری سیستم گذرانده باشند. این آموزش‌ها فرصتی نیز برای آزمودنِ …

ادامه مطلب

(هدف ۱) انجام تستِ‌ بِتـا به منظور اطمینان از برآورده شدن انتظارات کاربران – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

اولین نسخه‌ی عملیاتیِ سیستم، یعنی نسخه‌ی بِتا، در انتهای فازِ ساخت، به‌دست آمده است. در طی فازِ انتقال، باید آزمون بِتا را روی این نسخه‌ی عملیاتی انجام شود؛ این آزمون، بازخوردهای بسیاری را از …

ادامه مطلب

(هدف ۲) توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی کامل – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

کلیدی‌ترین هدف فاز ساخت، توسعه‌ی تکرارشونده‌ی یک فراورده‌ی نرم‌افزاری کامل است به گونه‌ای که فراورده‌ی حاصل آماده‌ی انتقال به محیط کابران باشد. به منظور تحقق این هدف، اقدامات زیر می‌تواند انجام شود: …

ادامه مطلب

(هدف ۱) کمینه‌کردن هزینه‌های تولید – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در تمام فازهای چرخه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار، در فکر تولید مقرون به‌صرفه‌ی فراورده‌ی نر‌م‌افزاری هستیم. اگر تنها در فاز ساخت به این موضوع بیاندیشیم، مسلماً شکست خواهیم خورد و به این هدف دست پیدا …

ادامه مطلب

(هدف ۴) بازبینی چارچوب فرایندِ توسعه‌ و آماده‌سازی محیط – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در طول فازِ استارتاپ، فرایندِ مناسبِ پروژه و جزئیات پراکتیس‌های مورد استفاده‌ی تیم را تعریف و مستند می‌نماییم. در این فاز ابزارهای مورد نیاز، خروجی‌ها و دستاوردهای مطلوب، و ملاحظاتی از …

ادامه مطلب

(هدف ۳) تسکینِ ریسک‌های عمده و بهبودِ برنامه‌ی زمانی و تخمینِ هزینه‌ها – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در طول فاز معماری، عمدتاً با ریسک‌های فنی، ریسک‌های مرتبط با جلبِ توافق روی نیارمندی‌های سیستم، و نیز ریسک‌های مرتبط با راه‌اندازی و آماده‌سازی بستر و محیط تولید روبرو هستیم که باید …

ادامه مطلب

(هدف ۲) طراحی، پیاده‌سازی، اعتبارسنجی، و مبنا قراردادنِ معماری – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

از آنجایی که هدفِ دوم فازِ معماری، مرتبط با معماری، دستاوردها، و فعالیت‌های مرتبط با آن می‌باشد، نخست باید تعریف مختصری از معماری داشته باشیم. «معماری نرم‌افزار» به صورت مفهومی، در …

ادامه مطلب

(هدف ۱) درک جزئیات بیشتری از نیازمندی‌ها – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در انتهای فاز قبل، یعنی فازِ استارتاپ، باید یک چشم‌انداز خوب از پروژه و نیز توصیف جزئیات مربوط به حدود ۲۰ درصد از مواردِ کاربردِ سیستم (نیازمندی‌های کارکردی)، به‌دست آمده باشد. البته، برای …

ادامه مطلب