تبدیل آنلاین یک جدول اوراکل پارتیشن نشده به یک جدول پارتیشن شده در پایگاه داده اوراکل Oracle Database 12c Release 2 )12.2)

تبدیل آنلاین یک جدول اوراکل پارتیشن نشده به یک جدول اوراکل پارتیشن شده در پایگاه داده اوراکل Oracle Database 12c Release 2 )12.2) در نسخه‌های پیشین شما می‌توانستید یک جدول …

ادامه مطلب

DOP (درجه همروندی خودکار) – آستانه همروندی در پایگاه داده اوراکل نسخه 11g

در پایگاه داده اوراکل نسخه ۱۱g قابلیت DOP خودکار یا محاسبه خودکار درجه همروندی یک فرآیند توسط بهینه ساز در صورت تنظیم پارامتر PARALLEL_DEGREE_POLICY = AUTO ارایه شده است. پیش …

ادامه مطلب

محدودیت Instance به منظور مدیریت استفاده از منابع CPU در پایگاه داده اوراکل نسخه 11gr2

محدودیت Instance به منظور مدیریت استفاده از منابع CPU در پایگاه داده اوراکل نسخه ۱۱gr2 در شرایطی که چندید پایگاه داده در یک سرور وجود دارند مدیریت منابع CPU می …

ادامه مطلب

بازیابی خودکار block های خراب در سناریو اکتیو دیتا گارد (BMR)

بازیابی خودکار block های خراب در سناریو اکتیو دیتا گارد (BMR) یکی از قابلیت های خوب در سناریو اکتیو دیتا گارد اوراکل(۱۱g)، بازیابی Block corrupt ها در سرور primary به …

ادامه مطلب