کاربرد هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی در دنیای بازی و سرگرمی

کاربرد هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی در دنیای بازی و سرگرمی یکی از روش های شناسایی نوع شخصیت و میزان هوش  افراد، بازی کردن است. در این روش افراد با …

ادامه مطلب

پولشویی

پول‌شویی یعنی مشروع جلوه‎دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎دست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان‌شدن منشأ غیرقانونی آن پول‌ها می‌شوند. نخستین بار فردی به نام …

ادامه مطلب

مزیت رقابتی در بانکداری با هوش تجاری (هوش کسب و کار در بانکداری)

کاهش هزینه ها به صورتی بسیار ساده توسط فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک و بررسی میزان پیروی از مقررات، آگاهی و شناسایی بیشتر مشتریان، پاسخ سریع به تغییرات بازار همه از …

ادامه مطلب