جستجو در سایت

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

مقاله

نمایش همه

Abstract Factory Design Pattern

Abstract Factory یک الگوی طراحی در برنامه نویسی است که اجازه می‌دهد تا یک مجموعه از اشیاء مرتبط با هم را ایجاد کنید بدون آنکه بخواهید جزئیات ساخت آنها را …

Factory Method Design Pattern

Simple Factory Design Pattern

آموزش Spring MVC بخش معرفی Annotation ها

کاتا برنامه نویسی

نمایش همه
kata programming

Vowel Count

مساله: تعداد کاراکترهای صدا دار را در رشته داده شده، برگردانید. ما صدا های کاراکتر را به صورت زیر در نظر می گیریم a, e, i, o, u داده های ورودی همه با حروف …

kata programming

Sort and Star

kata programming

Human Readable Time

kata programming

Simple Pig Latin

kata programming

Directions Reduction

آزمون های جاوا

نمایش همه

تابع های Abstract در کلاس های concrete در جاوا

نکته: همه تابع های Abstract که توسط یک کلاس concrete به ارث برده می شوند باید دارای پیاده سازی های مشخص باشند، در غیر این صورت کد نمی تواند کامپایل …

مرتب سازی لیست بر اساس چند معیار

الگوهای طراحی – Design Patterns

نمایش همه

Abstract Factory Design Pattern

Abstract Factory یک الگوی طراحی در برنامه نویسی است که اجازه می‌دهد تا یک مجموعه از اشیاء مرتبط با هم را ایجاد کنید بدون آنکه بخواهید جزئیات ساخت آنها را …

Factory Method Design Pattern

Simple Factory Design Pattern