آشنایی با مفهوم Redirection ورودی‌ها و خروجی‌ها در اسکرپیت‌نویسی Shell


آشنایی با مفهوم Redirection ورودی‌ها و خروجی‌ها در اسکرپیت‌نویسی Shell


اکثر سیستم‌عامل‌ها این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهند تا ورودی (Input) از کیبورد گرفته شده و خروجی (Output) در ترمینال نمایش داده شود؛ به‌هر‌حال، در اسکریپت‌نویسی Shell می‌توان خروجی را در یک فایل ذخیره کرد که به چنین کاری اصطلاحاً Output Redirection گفته می‌شود. علامت < برای ذخیره‌سازی اوت‌پوت در یک فایل مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ برای مثال، کامند زیر اوت‌پوتی دستوری تحت‌عنوان free را به فایلی به‌نام tmp/free.out/ می‌فرستد:

$ free > /tmp/free.out
نکته
دستور free در لینوکس میزان حافظهٔ و فضای swap استفاده‌شده و باقیمانده را نشان می‌دهد.

همان‌طور که اوت‌پوت را می‌توان در یک فایل ذخیره کرد، ورودی (Input) یک دستور را نیز می‌توان از یک فایل فراخوانی کرد؛ فرایند خواندن ورودی از یک فایل اصطلاحاً Input Redirection نامیده می‌شود که برای این‌کار از علامت > استفاده می‌شود. به‌طور مثال، اگر فایلی تحت‌عنوان script.sh با محتویات زیر داشته باشیم:

#!/bin/bash  echo "Line count"  wc -l < /temp/free.out

و دستور chmod +x script.sh را به‌منظور قابل‌اجرا کردن آن انجام داده و سپس این فایل را با دستور script.sh/. اجرا کنیم، این دستور تعداد خطوط فایل tmp/free.out/ را شمرده و نتایج را نشان خواهد داد:

$ ./script.sh  "Line count"  3

دیدگاهتان را بنویسید