آشنایی با BPM کاربر محور فراگستر

آشنایی با BPM کاربر محور فراگستر

آشنایی با BPM کاربر محور فراگستر

شما باید درجریان فعالیتهای سازمان خود قرار بگیرید وآنها را تحت کنترل درآورید، اما زمان طولانی اجرای پروژههای نرم افزاری در سازمانتان، شما را دلزده و نا امید میکند. ببینید فراگستر چگونه میتواند دراین زمینه بشما کمک کند:

«BPM کاربر محور» ابزار جدیدی است که کاهش هزینه وزمان اجرای پروژهها را بدنبال دارد. فراگستر – BPM کاربر محور (Personal-based BPM) میتواند زمان و هزینه انجام کارهای اداری را کاهش داده وازسوی دیگر رشد ۴۰ درصدی بهره وری کارکنان را بدنبال داشته باشد. این بسته نرم افزاری حاصل چندین سال تحقیق وپژوهش بوده است. دراین تحقیقات مشخص شده که بیشتر سیستم‌های BPM از پاسخگویی بنیازکاربران وبویژه کاربران نهایی ناتوان بوده و بجای آن بر توسعه دهندگان تمرکز بسیاری دارند. نتیجه این امر بوجود آمدن سیستم‌های غیرقابل انعطافی است که کاربران مجبورند خود را باآنها وفق دهند. بنا بگفته دیوید میشل، این راهکار نوین ۴۰ درصد هزینههای اجرای BPM را کاهش داده و بعضاً تا ۶۰ درصد کل سرمایه گذاریهای صورت گرفته درپروژه را بر میگرداند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید