استفاده بهینه از فضای پارک های نیویورک

خبرگزاری ایرنا؛ تصاویری از استفاده بهینه از فضای پارک های نیویورک در  زمستان با برپایی غرفه های صنایع دستی را منتشر کرد.
 
استفاده بهینه از فضای پارک های نیویورک 

دیدگاهتان را بنویسید