اینفوگرافی: چشم‌های مختلف برای گونه‌های مختلف

برترین ها: ساده‌ترین انواع چشم‌ها تنها توان تشخیص وجود نور در پیرامون را دارند در صورتی‌که چشم‌های پیچیده‌تر قادرند شکل‌ها و رنگ‌ها را نیز از هم بازشناسند یا برخی حیوانات به طول موجهایی بیشتر از طول موج مرئی چشم انسان حساسند. در حشرات ما چشم مرکب داریم.
 
اینفوگرافی: چشم‌های مختلف برای گونه‌های مختلف 

دیدگاهتان را بنویسید