اینفوگرافی: چطور با آلودگی هوا مقابله کنیم؟

برترین ها: مثل اینکه آلودگی هوا قرار نیست دست از سر ما بردارد و همچنان گریبان گیرمان شده! در این اینفوگرافی راه حل هایی برای مقابله با آلودگی هوا را مطرح کرده ایم تا شاید با این نکات بتوان کمی از عوارض آن کم کرد.
 

اینفوگرافی: چطور با آلودگی هوا مقابله کنیم؟ 

دیدگاهتان را بنویسید