دانلود BPMN به طور خلاصه

دانلود BPMN به طور خلاصه

دانلود BPMN به طور خلاصه

در ابتدا اجازه دهید بررسی کنیم “BPMN چیست”:

BPMN تنها زبان مدل سازی فرآیند های کسب و کار (سازمانی) میباشد. مدل های فرآیند در واقع همان فرآیند های سازمانی هستند که در قالب آیین نامه ها و روش های اجرایی جریان کار سازمان را هدایت مینمایند.

برای اینکه بتوانیم فرآیند ها و روال های سازمانی را توصیف نماییم به ابزاری برای مدل سازی نیاز است. قطعا ابزارهای متنی و نوشتاری وسیله خوبی برای این موضوع نخواهند بود زیرا شفافیت بصری را ندارد و تمرکز زیادی برای درک آنها نیاز است. از این رو نمادهای گرافیکی کارایی، برای مدل سازی فرآیند ها ایجاد شده است که آن “زبان مدلسازی فرآیند های کسب و کار” یا BPMN میگویند.

بنابراین BPMN مجموعه ای از نماد های مدل سازی فرآیند است که توانایی دارد بدون نوشتن متن تمامی اجزای جریان فرآیند را توصیف نماید. بنابراین این نماد ها میتوانند با ترکیب هم معنی و مفهوم خاصی را بیان نمایند.

برای دریافت آموزش های بیشتر ویدیو “چرا BPMN اهمیت دارد؟” را ببینید.

همه نماد ها در یک صفحه:

شما میتوانید همه نماد های BPMN را در یک صفحه در اختیار داشته باشید.

همچنین میتوانید برای دریافت مستندات کامل BPMN به آدرس https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0 مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید