سامانه های هوش تجاری در سازمان شما چه کاری می توانند انجام دهند

به مرور زمان، هوش تجاری در حال تبدیل شدن به یک جز جدایی ناپذیر در پیشبرد موفقیت سازمان ها می باشد. یک سیستم هوش تجاری موفق می تواند روشن کننده مسیر صحیح سرمایه گذاری ها در سازمان باشد.
سامانه های هوش تجاری با نگهداری داده های مورد نیاز به تصمیم گیری در یک منبع واحد و بسیار ساده و نمایش اطلاعات مورد نیاز در زمان مناسب می توانند تاثیر قابل توجهی در انتخاب راهکاری مناسب در زمان بروز مشکل و یا انتخاب مسیری مناسب برای رسیدن به اهداف سازمان داشته باشند. یک سامانه هوش تجاری کامل باید داری یک هسته قوی متشکل از داده های مالی صحیح باشد تا بتواند در مهمترین بخش هر سازمان که همان حوزه مالی و سرمایه گذاری است موثر واقع شود.


در سامانه های هوش تجاری باید دنبال چه چیزی باشیم؟
یک راهکار ایده آل و مناسب در سامانه های هوش تجاری باید در بر دارنده اطلاعات مالی، پشتیبانی، طرح ریزی، بازرسی، گزارش گیری و تحلیلی به صورت یکپارچه باشد. این سامانه باید بتواند اطلاعاتی صحیح و مناسب را بر اساس سطح نیاز هر کارمند ( از کارمند ساده تا مدیران عالی رتبه) تولید و در اختیار وی قرار دهد.
یک سامانه هوش تجاری مناسب می تواند داده هایی با حجم زیاد و نامفهوم را تبدیل به داده هایی قابل درک با حجمی اندک نماید که همین داده های اندک می تواند تبدیل به اطلاعاتی در جهت اتخاذ استراتژی های مناسب در رابطه با سازمان شوند.

چه مشکلاتی از سازمان من با استفاده از سامانه هوش تجاری رفع خواهد شد؟
مطمئنا برای یک مجموعه بین المللی طبخ غذا بسیار ساده است تا بدون توجه به منطقه و یا کشوری که در آن، شعبه دارد اقدام به طبخ غذا نماید، در حقیقت محصولی واحد برای تمام شعب خود در سراسر دنیا ارائه دهد؛ ولی ارائه یک نقشه راه واحد برای تمام زیر مجموعه های یک شرکت چند ملیتی بدون توجه به حوزه فعالیت یا فرهنگ موجود در منطقه جغرافیایی آن واحد امری غیر ممکن می باشد. شما حتی نمی توانید یک نسخه کاملا مشابه برای دو شرکت با حوزه فعالیت مشابه و در یک منطقه جغرافیایی مشابه ارائه نمایید. هر سازمان با توجه به نوع فعالیت های خود، فرهنگ سازمانی موجود در خود و بسیاری عوامل دیگر نیازمند تخصیص یک نقشه راه و سیاست گذاری منحصر بفرد می باشد. یکی از راه های تهیه این نقشه راه استقرار سامانه هوش تجاری می باشد که با توجه به تغذیه این سامانه از داده های دیگر سامانه های موجود در سازمان می تواند یک دید کلی و بسیار دقیق از روند فعالیت های موجود را به مدیران ارائه دهد و در نهایت منجر به اتخاذ تصمیم مناسب در سازمان گردد.

یک سامانه هوش تجاری مناسب، سازمان را با استفاده از پارامترهای زیر حمایت می کند:
• یکپارچه سازی اطلاعات به همراه دقتی بالا در اطلاعات مالی
• ارائه گزارش های سریع و بسیار دقیق

چگونگی ارزیابی سامانه هوش تجاری در سازمان:
معیارهایی که می تواند جهت ارزیابی سامانه های هوش تجاری استفاده شود از قرار زیر می باشد:
• یکپارچه بودن :
یکی از ویژگی های سامانه هوش تجاری مناسب یکپارچه بودن آنها است. توجه داشته باشید یکی از توانایی هایی که سامانه های هوش تجاری در اختیار کاربران می گذارد سرعت است. یکپارچه بودن سامانه کمک شایانی به افزایش این سرعت و همچنین افزایش ضریب اطمینان در صحت داده ها می باشد.
• عمق عملکرد:
یک سامانه هوش تجاری موفق باید بتواند تمام ابعاد استراتژیک سازمان را ببیند. در حقیقت هر چه What-if های موجود در این نوع سامانه عمیق تر باشد می تواند منجر به ارائه راهکارهای مناسب تر شود. لازم به ذکر است که عمق زیاد می تواند باعث سردرگمی و اشتباه هم بشود.
• توانایی ارائه گزارش:
ارائه گزارش و نحوه ارائه آن می تواند یکی از معیارهای سنجش سامانه های هوش تجاری باشد. اینکه یک سامانه تا چه انداز امکان drill شدن و ارائه گزارش داشته باشد می تواند یکی از نقاط قوت و یا ضعف آن سامانه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید