سند چشم‌انداز (Vision) – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند چشم‌انداز (Vision) به منظور توصیف اهدافِ مجموعه‌ی فعالیت‌های توسعه‌ی یک سیستم نرم‌افزاری از منظر ذینفعان آن  تهیه می‌شود. در این سند، چرایی‌ها (ضرورت‌ها) و چیستی‌های مرتبط با پروژه، و نیز ملاحظات کلیدی آن که باید به تأیید ذینفعان پروژه برسد، بیان می‌شود.

ساختار کلی این سند به صورت زیر است:

  • کلیات سند
  • موقعیت (Positioning) محصول/راهکار
  • توصیفِ ذینفعان و کاربران
  • مروری بر راهکار (محصول)
  • ویژگی‌های راهکار (محصول)
  • محدودیت‌ها
  • حیطه‌ها و محدوده‌های کیفی
  • اولویت‌ها و پیش‌‌زمینه‌ها
  • سایر نیازمندی‌های راهکار (محصول)
  • نیازمندی‌های مستندسازی

توجه داشته باشید که دستاوردهای تحویلی پروژه با توجه به ماهیت و ملاحظات پروژه و نیازمندی‌های ذینفعان، باید متناسب‌سازی شوند. سند چشم‌انداز یک پروژه می‌تواند در قالب یک صفحه (با محوریت توصیف موقعیت محصول/راهکار و انتظارات ذینفعان کلیدی آن) ارائه شده یا در پروژه‌های بزرگ ده‌ها صفحه باشد.

قالب اولیه‌ی «سند چشم‌انداز (Vision)»

دیدگاهتان را بنویسید