طرح پذیرش محصول – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

سند طرح پذیرش محصول دربرگیرنده‌ی چگونگی ارزیابی دستاوردهای تحویلی پروژه توسط مشتری (و به طور کلی، ذینفعان پروژه) در مقابل یکسری معیارها و شرایط پذیرش (Acceptance Criteria) از پیش‌ تعریف‌شده، است. در این سند، معیارها و شرایط پذیرش تشریح‌شده و مجموعه کارها و وظایفی که برای پذیرش محصول ضروری است، تعیین می‌شود و بر اساس آن، نقش‌ها و مسئولیت‌های مورد نیاز شناسایی می‌شود.

قالب اولیه‌ی طرح پذیرش محصول نرم‌افزاری (Product Acceptance Plan)

دیدگاهتان را بنویسید