لاگ ها در اف تی پی


لاگ ها در اف تی پی


منظور از Log (لاگ) یک فایل متنی است که کلیه کارهایی که در یک عملیات سیستمی رخ می دهد، در آن ثبت می گردد. به طور مثال، در نرم افزار اف تی پی کلیه ی فرایندها اعم از دانلود، آپلود و یا حذف فایلی که صورت می گیرد در این فایل ثبت خواهد شد. بنابراین ادمین سایت قادر خواهد بود روند کاری کاربرانی که از طریق سرور اف تی پی کاری انجام می دهند را پیگیری کند. در قسمت زیر یک نمونه از لاگ اف تی پی آمده است:

Status:	Resolving address of www.example.com Status:	Connecting to 176.9.121.246:21... Status:	Connection established, waiting for welcome message... Response:	220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ---------- Response:	220-You are user number 5 of 50 allowed. Response:	220-Local time is now 14:27. Server port: 21. Response:	220-This is a private system - No anonymous login Response:	220-IPv6 connections are also welcome on this server. Response:	220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity. Command:	USER user@example.com Response:	331 User user@example.com OK. Password required Command:	PASS ****** Response:	230-OK. Current restricted directory is / Response:	230 0 Kbytes used (0%) - authorized: 1024000 Kb Command:	SYST Response:	215 UNIX Type: L8 Command:	FEAT Response:	211-Extensions supported: Response:	 EPRT Response:	 IDLE Response:	 MDTM Response:	 SIZE Response:	 MFMT Response:	 REST STREAM Response:	 MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*; Response:	 MLSD Response:	 AUTH TLS Response:	 PBSZ Response:	 PROT Response:	 ESTA Response:	 PASV Response:	 EPSV Response:	 SPSV Response:	 ESTP Response:	211 End. Status:	Connected Status:	Retrieving directory listing... Command:	PWD Response:	257 "/" is your current location Command:	TYPE I Response:	200 TYPE is now 8-bit binary Command:	PASV Response:	227 Entering Passive Mode (176,9,121,246,129,191) Command:	MLSD Response:	150 Accepted data connection Response:	226-Options: -a -l  Response:	226 14 matches total Status:	Directory listing successful 

اگر فرض کنیم که نام دامین ما www.example.com است و نام کاربری اکانت افت تی پی user@example.com است، می توان لاگ فوق را به عنوان یک لاگ واقعی در نظر گرفت. همان طور که در خط دهم می بینیم، ما به عنوان کاربر یک Command (کامند به معنی دستور) برای سرور اف تی پی ارسال می کنیم و در آن دستور به سرور اف تی پی می گوییم که من کاربری هستم به نام user@example.com و سرور اف تی پی هم بلافاصله در خط یازدهم برای ما یک پاسخ ارسال می کند که برای دسترسی به سرور اف تی پی نیاز به رمزعبور دارید. بنابراین در خط دوازدهم رمز عبور خود را برای سرور اف تی پی ارسال می کنیم و پس از آن پاسخ OK با کد اختصاصی 230 به معنی این که با موفقیت توانسته ایم به سرور اف تی پی متصل شویم دریافت می کنیم (لازم به ذکر است که کلیه این کارها به صورت خودکار انجام می شوند.)

دیدگاهتان را بنویسید