مامان و معنی زندگی

مامان و معنی زندگی

دکتر اروین یالوم، استاد روانپزشکی دانشگاه استنفورد، در این شش داستان مسحور کننده و برگرفته از تجربه بالینی اش، با رهنمون ساختن بیماران – و خویش – به سوی تحول، بار دیگر ثابت می کند، کاشف بی محابای روان آدمی است. مامان و معنی زندگی، نگاهی گذرا، به غایت ارزشمند و البته کم و بیش ممنوع، به درون قلب و ذهن درمانگر می اندازد تا در این میان توانایی های منحصر به فرد هر رابطه انسانی را روشن می سازد.

 اروین یالوم با طنز و خودآگاهی توأمان، ما را نرم نرمک تا پرتگاه مرگ، تا لبه ی جنون و تا ژرفای نومیدی می برد. دکتر یالوم با ما، یعنی خوانندگانش، همانطور دلسوزانه همدلی می کند که با بیمارانش؛ درونش را به تمامی و با صراحت آشکار می سازد تا بلکه بتوانیم در کنار یکدیگر با حقایق جانفرسای هستی روبرو شویم و به زندگی مان معنا و شکوه ببخشیم. مطمئنم مامان به او افتخار می کند.

هرولد ریمیس، تهیه کننده و کارگردان فیلم Analyze That

 اروین یالوم در این داستانهای تحسین برانگیز، غنای تجربه اش را به عنوان یک روان درمانگر با دانش وسیعش در فلسفه و ادبیات و نیز با انسان دوستی عمیقش در هم می آمیزد. او با همان مهارتی که بیمارانش را به درمان جلب می کند، خواننده را  با قصه هایش همراه می سازد.

دکتر دیوید اسپیگل، نویسنده کتاب زیستن ورای مرزها

 یالوم بر خلاف بیشتر روان درمانگران می تواند قصه بگوید و چنان خوب از عهده این کار برمی آید که به راحتی فراموش می کنی آنچه می خوانی، چکیده هفته ها، ماه ها و سالها، کار روان درمانی است… او صراحت و سبک و سیاقی رشک انگیز در این کار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید