مزیت رقابتی در بانکداری با هوش تجاری (هوش کسب و کار در بانکداری)

کاهش هزینه ها به صورتی بسیار ساده توسط فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک و بررسی میزان پیروی از مقررات، آگاهی و شناسایی بیشتر مشتریان، پاسخ سریع به تغییرات بازار همه از مواردی هستند که با استفاده از نرم افزار های هوش تجاری و به طور خاص در بانکداری می توان به آنها دست یافت.

یافتن راه های جدید جهت دستیابی به مزیت رقابتی :
عدم اطمینان در بازارهای مالی به این معنا است که بانک ها باید میزان ریسک را همزمان با میزان پیروی از مقررات و همچنین ارائه خدمات نوین با هم مدیریت نمایند.


افزایش درآمد در صنعت بانکداری نوین می تواند با استفاده از برقراری ارتباط قوی تر با مشتریان میسر شود که این امر نشان دهنده این است که ارائه کسب و کار های نوین در صورت بررسی صحیح و مناسب روش ها و راه ها می تواند منجر به سود آوری بیشتر در بانک ها و یا هر نوع ارائه دهنده گان خدمات گردد.
امروزه بانک ها با توجه به نوع فعالیت و خدمات ارائه شده و جایگاه خود در صنعت بانکداری، نیاز چشمگیری به تحلیل داده و یا همان سیستم های هوش تجاری دارند زیرا خدماتی که این موسسات مالی در اختیار مشتریان خود قرار می دهند تقریبا مشابه با یکدیگر می باشد و نقطه قوت هر بانک در نحوه و کیفیت ارائه خدمات می باشند که یکی از روش های رسیدن به این مهم می تواند تحلیل و دسته بندی صحیح مشتریان باشد.
بانک ها با استفاده از سیستمهای هوش تجاری می توانند اقدام به :
• دسته بندی و مشخص نمودن جامعه هدف در جهت ارائه خدمات به شکل بهینه نمایند.
• تحلیل بهتر و دقیق تری از میزان اعتبار مشتریان، شناسایی طرف های حساب و میزان ریسک ها، شناسایی ریسک های عملیاتی و همچنین بررسی و اعتبار سنجی در زمان ارائه وام ها داشته باشند.
• فرآیندهای سازمانی و خدماتی خود را بهینه نمایند.
• به شناسایی و تقویت فرصت های کسب و کار جدید و ارائه خدمات نوین بپردازند.

دیدگاهتان را بنویسید