(هدف ۲) آموزش کاربران و نگهدارندگان سیستم به‌منظور نیل به قابلیت خوداتکایی – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

در طی فاز انتقال باید اطمینان یابیم که همه‌ی کاربران، نیروهای عملیاتی، و نیز تیم نگهداری، آموزش‌های لازم و مناسبی را برای بکارگیری سیستم گذرانده باشند. این آموزش‌ها فرصتی نیز برای آزمودنِ مواد و محتویات آموزشی، مستندات کاربران، و دست‌ْنامه‌های عملیاتی فراهم می‌نماید.
هنگامی که لازم است تعداد زیادی از کاربران را آموزش دهید، لازم است مستندات آموزشی مناسب و با کیفیتی فراهم کنید. بدین منظور، باید از قبل و مثلاً در طی فازِ ساخت و یا حتی در فازِ معماری، به ایجاد چنین مستندات و موادِ آموزشی اقدام کرده باشید. در چنین حالتی باید در همان فازهای قبل، آموزشیاران و مربیان آموزشی خود را نیز آماده کرده باشید.

دیدگاهتان را بنویسید