(هدف ۳) آماده‌سازی محل استقرار و تبدیل بانک‌های اطلاعاتیِ عملیاتی – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

هنگامی‌که باید فراورده‌ی نرم‌افزاری خود را جایگزین یک سیستم موجود نمایید، انتقال نرم و تدریجی سیستمِ جدید، کار بسیار پیچیده‌ای است. داده‌های فعلی سیستم موجود را باید انتقال داد و حتی ممکن است لازم باشد برای اطمینان از کارایی دقیق و قابل اطمینانِ سیستم جدید، این سیستم تا مدتی به طور موازی با سیستم قدیمی راه‌اندازی شود. این موضوع موجب انجام کارهای بیشتری مانند واردسازی داده به هر دو سیستم و بررسی کارایی و انطباق عملکرد سیستم جدید با سیستم قبلی است. در برخی از موارد، ممکن است که شما به فضا و تسهیلاتِ بیشتری برای جا دادنِ ماشین‌ها و ابزارهای جدید، نیاز داشته باشید.
توجه داشته باشید که ممکن است در انتقال داده‌های موجود به سیستمِ جدید، نیاز به استراتژی و ابزارهای خاصی داشته باشید. حتی ممکن است لازم باشد که خودتان ابزارهای لازم را در فازهای قبل تهیه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید