پایگاه داده اوراکل و تفاوتهای Oracle Active Data Guard VS Oracle Golden Gate

چه فرقی بین اوراکل اکتیو دیتاگارد و اوراکل گلدن گیت وجود دارد؟
یکی از مباحثی که مدیران پایگاه داده هنگام انتخاب سناریو های حداکثر پایداری با آن مواجه می شوند، مقایسه عملکرد دو سرویس اکتیو دیتاگارد(Active Data Guard) و گلدن گیت(Golden Gate) در سناریو های حداکثر پایداری می باشد.
در این مطلب سعی می کنیم به طور مختصر به عملکرد هر کدام از این دو سرویس بپردازیم.

تعریفی از فناوری های اکتیو دیتاگارد و گلدن گیت
اکتیو دیتاگارد: یک فناوری همسان سازی ( replication) یک طرفه بین پایگاه داده های اوراکل می باشد، پایگاه داده جایگزین از نظر ساختار و اطلاعات دقیقا مشابه پایگاه داده اصلی می باشد.
گلدن گیت : یک فناوری همسان سازی بین پایگاه داده های ناهمگون و یا مختلف می باشد، لزوما ساختار، اطلاعات و نوع دو و یا چند پایگاه داده شرکت کننده در طرح، یکسان نمی باشد و همسان سازی به صورت منطقی و حتی در سطح جداول می باشد.
در ادامه برخی از موارد مربوط به هرکدام از فناوری ها عنوان می گردند.
اکتیو دیتاگارد :
توزیع اطلاعات می تواند در سطح حافظه ( RAM) صورت بگیرد.
به دو صورت سنکرون و آسنکرون می تواند فعال باشد
یک فناوری همسان ساز ( replication) یک طرفه می باشد.
پایگاه داده جایگزین به صورت فقط خواندی (Read Only ) می باشد.
خواندن و نوشتن بر روی دیسک ها بدون سربار می باشد و کمترین تاثیر بر عملکرد پایگاه داده اصلی دارد.
پایگاه داده جایگزین دقیقا مشابه پایگاه داده اصلی می باشد.
هیچگونه محدودیتی در سطح نوع داده ها و دیگر موارد وجود ندارد
مجتمع شده با هسته اوراکل می باشد.
گلدن گیت :
خواندن و توزیع اطلاعات از Redo Logs ها صورت می گیرد و در برخی سناریوها می تواند از روی آرشیو لاگ ها صورت پذیرد. هر چند قابل تنظیم به نحوی که مستقیما از روی جداول اطلاعات خوانده شود، می باشد.
فقط به صورت آسنکرون فعال می باشد.
با در نظر گفتن سناریوهای مختلف، گلدن گیت یک فناوری همسان سازی کاملا حرفه ای می باشد.
پایگاه داده هدف، به صورت باز با قابلیت نوشت و خواندن می باشد(open read-write).
سربار خواندن و نوشتن و مقدار کمی تاثیر بروی عملکرد سرور اصلی دارد.
همسان سازی به صورت منطقی می باشد.
محدودیت های از نوع داده ها و دیگر موارد وجود دارد.
متجمع شده با هسته اوراکل نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید