کاربرد هوش تجاری در بانکداری

کاربرد هوش تجاری در بانکداری چیست؟ سیستم های فعلی بانک ها و هر نوع سیستم های مالی و اعتباری به شکلی هستند که بیشترین سود دهی و بازدهی را زمانی خواهند داشت که توانایی تحلیل و بررسی دقیق بازار را داشته باشند که این امر می تواند با انتخاب یک سیستم هوش تجای مناسب میسر گردد.
یکی از علاقه مندی های بانک ها و موسسات مالی استفاده از داده های مشتریان در سطوح مختلف جهت کسب حداکثر میزان ممکن در سود دهی و بهبود روش های تخصیص بودجه در بخش های مختلف نظام مالی می باشد.


با استفاده از راهکارهای هوش تجاری و تحلیل داده های سازمانی، بانک ها و موسسات مالی می توانند علاوه بر بهبود و ساده سازی عملیات خود به افزایش بهره وری در بازار سرمایه و افزایش میزان سرمایه گذاری خود با استفاده از استراتژی های انتخابی بپردازند. با استفاده از این راه کارها میزان خطرات ناشی از مشارکت در سرمایه گذاری های مختلف، می تواند به طرز چشم گیری کاهش یابد.
اما نحوه مشارکت سامانه های هوش تجاری در کاهش ریسک و دور نگه داشتن نظام مالی از خطرات و تهدیدات به چه شکل خواهد بود؟ و کاربرد هوش تجاری در بانکداری و فعالیت های مالی چیست؟

مدیریت ریسک :
در دنیای غیر قابل اعتماد کنونی، در حوزه مالی، بانک ها و موسسات مالی نیازمند اتکا به واقعیات بیشتری هستند. بخشی از پیش بینی های کنونی ناشی از تلفیق دانش و تجربه است و ممکن است نتوان میزان دقیق تاثیرگذاری عوامل غیر قابل پیش بینی را در آنها به درستی تخمین زد، به همین دلیل است که در اختیار داشتن داده ها و اطلاعات واقعی بیشتر، می تواند کمک شایانی در به حداقل رساندن تاثیر این موارد بر روی میزان سود دهی این نوع موسسات کمک شایانی داشته باشد. این اطلاعات و داده ها می تواند از طریق تحلیل و پردازش داده های محیطی بدست آیند.

بهبود بازده عملیاتی و افزایش سود:
با استفاده از جمع آوری و تحلیل داده های مختلف از سطح منابع داده ای متنوع، می توان میزان بازدهی و سود حاصل از سرمایه گذاری های بانکی را افزایش داد. این افزایش بازدهی با استفاده از رصد نمودن بازار سرمایه و در نتیجه انتخاب بهترین و سودآور ترین بازار، ممکن خواهد بود.

دسته بندی مشتریان :
ارائه خدمات به مشتریان به بهترین شکل همیشه آرزوی بانک ها بوده است، ولی امروزه با توجه به افزایش حجم مشتریان و همچنین تنوعی که در نوع خدمات این نوع موسسات وجود دارد، باید بتوان بهترین خدمت را به بهترین شکل در اختیار مناسب ترین فرد قرار داد. این امر نیز می تواند با تحلیل و دسته بندی مشتریان سازمان به دست آید.

دیدگاهتان را بنویسید