کدهای اخلاقی و اصول حرفه‌ای مهندسین نرم‌افزار – آکادمی نرم‌افزار

کُدهای اخلاقی و اصول حرفه‌ای مهندسین نرم‌افزار

(نسخه‌ی کوتاه)

ما مهندسینِ نرم‌افزار متعهد می‌شویم که تحلیل، تشریح، طراحی، پیاده‌سازی، آزمایش و نگهداشت نرم‌افزار را به حرفه‌ای سودمند و محترم تبدیل نماییم.در عینِ تعهدمان به سلامتی، ایمنی و آسایش اجتماع، ما مهندسینِ نرم‌افزار به هشت اصل زیر پایبندیم:

  1. اجتماع – ما مهندسینِ نرم‌افزار باید در جهت منافع عمومیِ جامعه فعالیت کنیم.

  2. مشتری و کارفرما – ما مهندسینِ نرم‌افزار باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که بهترین منافع را برای مشتری و کارفرمای‌مان در سازگاری با منافعِ عمومی در بر داشته باشد.

  3. محصول  ما مهندسینِ نرم‌افزار باید اطمینان حاصل نماییم که محصول نهایی‌مان و اصلاحاتِ آن، با بالاترین سطح ممکن استانداردهای حرفه‌ای در تطابق باشد.

  4. قضاوت – ما مهندسینِ نرم‌افزار باید صداقت و استقلال را در قضاوت‌های حرفه‌ای‌مان به‌کار بگیریم.

  5. مدیریت – ما مدیران و رهبرانِ مهندسی نرم‌افزار، رویکردی اخلاقی را برای مدیریت توسعه و نگهداشت نرم‌افزار پذیرفته و این رویکرد را ترویج دهیم.

  6. حرفه – ما مهندسینِ نرم‌افزار باید سعی بر بهبودِ صداقت و خوشنامی حرفه‌مان در راستای منافع عمومی جامعه داشته باشیم.

  7. همکاران – ما مهندسینِ نرم‌افزار باید نسبت به همکاران‌مان منصف بوده و پشتیبان آنان باشیم.

  8. خویشتن – ما مهندسینِ نرم‌افزار باید همواره در تکاپو برای یادگیری در زمینه‌‌های مرتبط با حرفه‌مان باشیم و رویکردی اخلاقی را برای تجارب حرفه‌ای‌ ترویج دهیم.

     

منبع: http://www.acm.org/about/se-code

دیدگاهتان را بنویسید