کمدین معروف از افسردگی اش گفت

کمدین افسرده که چهره واقعی‌اش را ندیده‌ایم.  توضیحات جیم کری درباره افسردگی و مبارزه طولانی‌اش با این بیماری.
 
کمدین معروف از افسردگی اش گفت 
 

دیدگاهتان را بنویسید