نصب پایتون روی توزیع اوبونتو از سیستم عامل گنو/لینوکس

نصب پایتون روی توزیع اوبونتو از سیستم عامل گنو/لینوکس پیش از این هم گفتیم که روی اکثر توزیع های سیستم عامل گنو/لینوکس، مفسر زبان برنامه نویسی پایتون به صورت پیش …

ادامه مطلب

تاریخچه زبان برنامه نویسی پایتون

تاریخچه زبان برنامه نویسی پایتون اگر بخواهیم نگاهی به سیر تاریخی شکل گیری زبان برنامه نویسی Python بیاندازیم شاید باید به سال 1982 بازگردیم، زمانی که Guido Van Rossum خالق زبان …

ادامه مطلب