ایجاد ابزارک گرفتن و نمایش بهترین فیلم و موسیقی

توابع مهم استفاده شده: esc_attr : هنگامی که می‌خواهیم متن‌های دریافت شده از کاربر را در صفت‌ها یا Attributeهای HTML استفاده کنیم. می‌بایست مطمئن شویم که این متن‌ها حاوی نویسه‌های غیرمجاز …

ادامه مطلب