Handlerها و آداپتورهای هر یک – Spring MVC

Handlerها همان اجزایی هستند که مسئولیت اجرای منطق در برنامه های تحت وب را برعهده دارند، و یا این کار را به مولفه دیگری تفویض اختیار می کنند. Handlerها باید قادر باشند درخواست های ورودی را پردازش کرده و یک شی از نوع org.springframework.web.servlet.ModelAndView، حاوی نام منطقی از یک view به همراه مدلی که قرار است رندر شود، برگردانند. در هر حال، Spring دو نوع از handler فراهم می کند.

تمام handlerهایی که می توانند یک نمونه از HttpServletRequest را دریافت کرده و یک نمونه HttpServletResponse را تغییر دهند از یک اینترفیس به نام org.springframework.web.servlet.mvc.Controller مشتق می شوند. اکثر handlerهای موجود در Spring با استفاده از این رابط کاربری ساخته شده است.

نوع دوم از handlerهایی که Spring فراهم می کند، به HttpServletRequest و HttpServletResponse وابسته نیست. این روش تا حدودی رویکرد WebWork و Maverick را شبیه سازی می کند. در این رویکرد، اطلاعات، از درخواست کاربر به کنترلر مقید[۱] می شود و به نوبه خود نیاز به ایجاد و بازگشت یک نمونه از ModelAndView دارند. اینترفیسی که برای پیاده سازی این رویکرد مد نظر است، org.springframework.web.servlet.mvc.throwaway.ThrowAwayController نام دارد.

[۱] Bind

دیدگاهتان را بنویسید