آموزش اتصال Connect به پایگاه داده MySQL

قبل از این که بتوانیم به اطلاعات درون پایگاه داده MySQL دسترسی داشته باشیم، بایستی یک اتصال یا Connection را به سرور برقرار کنیم. کد زیر نحوه اتصال به MySQL را به صورت عملی نشان داده است :

کد مثال شی گرا MySQLi :

    
راهنمایی :

به یک نکته مهم در زمینه کارکرد شی گرایی مثال بالا اشاره می کنیم .

نکته روش PDO :

در کد مثال روش PDO مثال فوق، ما یک پایگاه داده به نام myDB را نیز تعیین کرده ایم. به این دلیل که PDO برای کارکرد صحیح، نیاز به یک پایگاه داده معتبر دارد. اگر پایگاه داده ای برای آن تعیین نشود، یک خطا exception رخ می دهد.

نکته 2 :

یک فایده مهم استفاده از روش PDO این است که این روش دارای یک کلاس exception class ویژه برای مدیریت خطاهایی است که ممکن است در query های پایگاه داده رخ دهد.
اگر یک خطا یا exception در بلوک try{} برنامه رخ دهد، اسکریپت اجرای کد را متوقف کرده و به صورت مستقیم به کد اولین بلوک Catch{} بعد از آن پرش می کند.

دیدگاهتان را بنویسید