آموزش ایجاد جدول Table جدید در MySQL


آموزش ایجاد یک جدول (Table) جدید در MySQL:

یک جدول پایگاه داده یا database table دارای یک نام منحصر به فرد بوده و اطلاعات خود را در قالب چندین سطر (row) و ستون (column) نگهداری می کند.
از دستور CREATE TABLE در MySQL برای ایجاد یک جدول (table) جدید استفاده می شود.
در کد مثال های عملی این بخش، یک جدول جدید به نام “MyGuests” و با پنج ستون “id”، “firstname”، “lastname”، “email” و “reg_date” ایجاد کرده ایم.

 CREATE TABLE MyGuests (  id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  firstname VARCHAR(30) NOT NULL,  lastname VARCHAR(30) NOT NULL,  email VARCHAR(50),   reg_date TIMESTAMP )         

نکته های مربوط به دستور فوق :

نکته:

Data type تعیین کننده نوع داده ای (مثل عدد، متن و ..) است که جدول در خود نگهداری می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به انواع داده ای قابل کاربرد در زبان PHP به بخش آموزش انواع داده ای در PHP بروید.

عنوان جدول

NOT NULL DEFAULT valueUNSIGNED AUTO INCREMENTPRIMERY KEY

با تعیین این خاصیت، ستون مورد نظر حتما بایستی دارای مقدار بوده و مقدار تهی یا NULL پذیرفته نمی شود.این خاصیت یک مقدار پیش فرض را برای ستون تعیین نکرده که در صورتی که کاربر مقداری را برای آن ستون وارد کند، مقدار پیش فرض به صورت خودکار در Column قرار می گیرد.این خاصیت برای انواع عددی به کار رفته و کاربر را فقط مجاز به استفاده از اعداد مثبت و صفر می کند.در این حالت MySQL مقدار ستون مورد نظر را به ازای وارد کردن یک آیتم جدید، به صورت اتوماتیک، یک واحد افزایش می دهد. این خاصیت باعث تعیین ستون مورد نظر به عنوان کلید اصلی جدول (primary key) می شود. ستون کلید اصلی در هر جدول، بایستی برای هر رکورد دارای یک مقدار یکتا و غیر تکراری (unique) بوده و مقادیر تکراری در آن مجاز نیست. از این فیلد برای شناسایی رکورد در سطح برنامه استفاده شده و معمولا یک مقدار عددی به عنوان ID تعیین می شود که به صورت خودکار نیز افزایش می یابد. هر جدول بایستی دارای یک فیلد کلید اصلی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *