آموزش ایجاد و نوشتن در فایل های PHP


آموزش ایجاد (crate) و نوشتن (write) در فایل های PHP:

در این درس قصد داریم تا نحوه ایجاد (create) و نوشتن (write) بر روی فایل ها در زبان PHP را آموزش دهیم.

آموزش ایجاد (create) فایل ها در PHP-تابع fopen():

از تابع fopen() در زبان PHP برای برای ایجاد یک فایل جدید در سرور استفاده می شود. ممکن است کمی گیج کننده باشد ولی در PHP همان تابعی که برای باز کردن فایل ها استفاده می شود برای ایجاد آن ها نیز کاربرد دارد.
اگر از تابع fopen() برای باز کردن فایلی که وجود ندارد استفاده کنید، PHP به صورت خودکار آن فایل را ایجاد کرده و آن را برای عمل نوشتن (writing) یا اضافه کردن محتوی (appending) آماده می کند.
کد مثال عملی زیر، یک فایل جدید به نام “totfile.txt” را بر روی سرور ایجاد می کد. فایل جدید در همان پوشه ای که فایل اجرا کننده برنامه قرار دارد، ساخته می شود.

  $myfile = fopen("testfile.txt", "w")  

آموزش اجازه دسترسی یا Peermission در فایل های PHP :

اگر در اجرای کدی مثل کد مثال فوق با خطا یا error مواجه شدید، بایستی امکان دسترسی به فایل مورد نظر و امکان نوشتن در آن را بررسی کنید.

آموزش نوشتن(write) در یک فایل PHP با تابع fwrite():

از تابع fwrite() در PHP برای نوشتن (write) در یک فایل استفاده می شود.
تابع fwrite() دارای دو پارامتر بوده که پارامتر اول نام فایل مورد نظر جهت نوشتن و پارامتر دوم مقدار متن (string) را تعیین می کند.
کد مثال عملی زیر، تعدای نام را درون فایل جدید “newfile.txt” می نوسید :

   

توجه داشته باشید که در کد فوق، ما دو بار درون فایل “newfile.txt” نوشته ایم. در هر بار نوشتن درون این فایل، متغیر متنی $txt را به تابع ارسال کرده ایم که در مرحله اول شامل نام “John Doe” و در مرحله دوم شامل نام “Jane Doe” می باشد. پس از اتمام عملیات نوشتن در فایل ، با استفاده از تابع fclose() آن را بسته ایم.
اگر فایل “newfile.txt” را پس از اجرای کد مثال، باز کنید محتویات آن به صورت زیر خواهد بود :

  John Doe  Jane Doe  

عملیات overwriting در PHP :

اکنون که فایل “newfile.txt” شامل مقداری دیتا است می توان نشان داد اگر یک فایل موجود را برای نوشتن باز کنیم چه اتفاقی می افتد. کلیه اطلاعات موجود در فایل رونویسی یا overwrite می شود و PHP با یک فایل خالی جدید شروع خواهد کرد.
در کد مثال زیر، فایل موجود “newfile.txt” را باز کرده و مقداری اطلاعات در آن نوشته ایم :

  

اگر پس از اجرای کد فوق، فایل “newfile.txt” را باز کرده، خواهید دید که محتویات آن به صورت زیر تغییر می کند :

  Mickey Mouse  Minnie Mouse  

دیدگاهتان را بنویسید